YASDA

Yasda

Super precízne frézovacie centrá

Vertikálne a horizontálne CNC frézovacie centrá japonského výrobcu značky YASDA patria ku svetovej špičke v oblasti super presného obrábania.

Sú nasadzované u výrobcov obrábacích strojov pre ich presnosť a spoľahlivosť. Ďalej sú používané v oblasti komplexnej výroby foriem. Dodávané sú ako vertikálne, horizontálne, trojosové, štvorosové a päťosové.

Pre riadenie systému je použitý riadiaci systém FANUC.

Dosiahnutie presnosti

Pre zvýšenie presnosti majú stroje kalené, brúsené a zaškrabávané všetky vodiace plochy. Tieto vodiace plochy, ako aj skrutky stroja sú temperované – chladené pre udržiavanie stálej teploty v priebehu celého pracovného dňa, čo dáva dobrý predpoklad k tomu, aby tieto stroje boli super presné bez neustálej  potreby korekcie nástrojov.

Presnosti strojov značky YASDA sa pohybujú na úrovni 0,001 mm s tým, že najmenší pohybový inkrement je 0,0001 mm.

Presnosť je dosahovaná vysokou presnosťou výroby jednotlivých komponentov strojov a systémom teplotnej kompenzácie (teplotný stabilizačný systém) všetkých pohyblivých častí strojov.

Viac informácií na vyžiadanie, alebo na stránkach výrobcu.

Odkaz na výrobcu

Zvoľte si ďalší produkt z našej ponuky

Osobné stretnutie

Aby sme spoločne pre vás vybrali ten najvhodnejší obrábací stroj, potrebujeme spoznať vašu výrobnú základňu a produkty, ktoré si želáte vyrábať. Za týmto účelom sa s vami radi stretneme.