CNC sústruženie s mikrónovou presnosťou

CNC sústruženie s mikrónovou presnosťou

Pred vývojom vysoko presných sústruhov bolo prednostným spôsobom výroby obrobkov s veľmi vysokými toleranciami brúsenie. Nové technológie a dizajn však umožňujú, aby super presné sústružnícke centrá poskytovali výsledky porovnateľné s brúsením. Vďaka nižším nákladom a flexibilite sú vysoko presné sústružnícke centrá ekonomickejším a užitočnejším riešením než špecializovaná brúska.

Tieto stroje dokážu odborne obrábať tvrdené materiály pomocou bežne dostupných rezných nástrojov a opakovane dosahovať presné výsledky. Pri procese tvrdého sústruženia potrebujete iba jeden stroj a operátora na výrobu vysoko presných dielov s vyššou výkonnosťou, čo vedie k nižším nákladom. Vďaka tomu sa tvrdé sústruženie stalo čoraz populárnejším na celom svete a nahradzuje mnoho tradičných procesov brúsenia.

Aj keď je brúsenie stále preferovanou metódou pre určité obrobky a aplikácie (napríklad veľmi dlhé a tenké predmety, lekárske súčasti alebo komponenty vyžadujúce tolerancie menšie ako ± 0,0002 palca), je čas sa znovu pozrieť na možné úspory a ďalšie výhody sústruženia.

Tvrdé sústruženie zvyčajne vykonáva sústruh alebo sústružnícke centrum pomocou jednobodových sústružníckych nástrojov na spracovanie materiálov s hodnotami tvrdosti nad 45 HRc, zvyčajne v rozmedzí 58 – 68 HRc. Vďaka jednobodovému rezaniu a sústruženiu je možné vytvárať drážky a obrysy – dokonca aj vysoko presné závitovanie – jediným skľučovadlom. Tvrdé sústruženie sa dá úspešne použiť na zložitý materiál, ako je povrchovo spevnená oceľ, oceľové zliatiny a spekaný karbid volfrámu, ak sa používa ako náhrada za brúsenie alebo ako proces predbrúsenia.

 

Výhody tvrdého sústruženia

  • Úspora nákladov – CNC sústružnícke centrá sú všeobecne lacnejšie a môžu vykonávať viac funkcií oproti špecializovaným brúskam. Tvrdé sústruženie je vysoko flexibilný proces, ktorý sa dá často použiť na sucho, čím sa eliminujú náklady na chladiacu kvapalinu aj potreba jej likvidácie. Znižuje sa tiež inventár nástrojov, čo poskytuje ďalšie úspory.
  • Flexibilita obrábania – Vďaka sústružníckemu centru je možné s jedným nastavením vykonať viac operácií. Ľahšie sa tiež konfiguruje pre automatizované operácie.
  • Rýchlejšie nastavenie a časy cyklov – Vďaka rýchlejšiemu nastaveniu stroja a rýchlosti odoberania kovu je zvyčajne 3-6 krát rýchlejšie ako pri brúsení, dokáže urýchliť výrobné cykly a zároveň minimalizovať prestoje stroja.
  • Ekologickejšie – sústružnícke centrá predstavujú environmentálne výhody tým, že spotrebujú menej elektriny ako brúsky, čím znížia mesačné účty za elektrinu. Kovové triesky, ktoré zostanú po procesoch sústruženia je možné recyklovať – narozdiel od triesok vznikajúcich pri brúsení, ktoré sa často musia likvidovať ako priemyselný odpad.

 

Požiadavky na úspech v tvrdom sústružení

Nie všetky sústruhy a sústružnícke centrá sú vhodné na tvrdé sústruženie. Stroj musí mať presné umiestnenie, aby mohol vyrábať diely so správnou toleranciou a povrchovou úpravou. Dôležitá je aj maximálna tuhosť stroja na potlačenie vibrácií; základňa stroja s vysokou statickou / dynamickou tuhosťou je plus. CNC stroj musí mať tiež nastavenie, ktoré dokáže splniť podmienky rezania a požiadavky na rýchlosť rezných nástrojov a efektívne odvádzať nahromadené teplo.

Hardinge Super Precision T42

 

Sústružnícke centrá Hardinge® SUPER-PRECISION® série T, ktoré sú uznávané za svoju vynikajúcu prácu v oblasti vysoko presného a tvrdého sústruženia, poskytujú presné výsledky aj pre tie najnáročnejšie úlohy. Sú určené pre super presné obrábanie, kde sa vyžaduje dodržanie mimoriadne presných rozmerov pri opakovateľnosti v rozmedzí 0,0076 mm a kruhovitosti obrobku 0,005 mm s dodržaním vysokej kvality obrobeného povrchu. Tuhosť a vysoká presnosť stroja je daná jeho pevnou konštrukciou, kalenými, brúsenými a zaškrabávanými ložami a super presnými vretenami stroja s chladením. Sústruhy je možné dodať v prevedení  s jedným vretenom, koníkom a revolverom, alebo dvomi vretenami a revolverom a to bez osi Y alebo s osou Y.

 

Prezrite si detailne produkty značky HARDINGE

PRODUKTY