VYSOKOÚROVŇOVÁ TECHNOLÓGIA SÚSTRUŽENIA ZVYŠUJE PRODUKTIVITU SUBDODÁVATEĽA

VYSOKOÚROVŇOVÁ TECHNOLÓGIA SÚSTRUŽENIA ZVYŠUJE PRODUKTIVITU SUBDODÁVATEĽA

Prizmatické obrábanie na obrábacích centrách BT30 a BT40 predstavuje väčšinu výkonu v továrni Mildenhall subdodávateľa CTPE, ktorý vyrába komplexné, vysoko presné komponenty pre medicínsky, námorný,  obranný a elektronický sektor. Produktivita sa však výrazne zvýšila v polovici roka 2022, keď bolo starnúce 2-osové zariadenie s pevnou hlavou nahradené dvojvretenovým sústružníckym centrom Miyano.

10-osový sústruh ANX-42SYY dodávaný  je vybavený najnovším 15-palcovým dotykovým ovládaním Fanuc 31i s novým HMI. Vyznačuje sa tiež firemným superponovaným obrábaním, pri ktorom môžu byť zapojené súčasne tri rezné nástroje vďaka pohybu pomocného vretena v osi X. Umožnená je aj trojosová simultánna interpolácia a rezanie v dvojitej osi Y.

 

Softvér na lámanie triesok je veľkou výhodou

Pravidelne sa využíva ďalšia funkcia stroja, softvér na lámanie triesok LFV . Funkcia je nezávislá od naprogramovaného cyklu, zapína sa pomocou G-kódu, keď je efektívne rozbitie ťahavých triesok. Keď to nie je potrebné, LFV možno vypnúť -tak sa zabráni zníženiu rýchlosti úberu kovu v dôsledku vysokofrekvenčnej oscilácie hrotu nástroja smerom od povrchu súčiastky. V praxi je v Mildenhall LFV zapnutý na 10 – 15 % typického cyklu. „Táto funkcia je mimoriadne užitočná pri obrábaní hliníka, ktorý tvorí väčšinu našej práce a je ešte efektívnejšia pri plastoch, ktoré predstavujú približne 25 % našej výroby.“ (Alex Taylor, Prevádzkový riaditeľ CTPE).

„Pri vnútornom vyvrtávaní oboch materiálov zápasíme s hromadením triesok, pretože majú tendenciu zanechávať stopy, ktoré ovplyvňujú priemer otvoru a v prípade plastov môžu spôsobiť popálenie. LFV sa týmto problémom vyhýba, takže odstávka stroja kvôli odstraňovaniu triesok už nie je potrebná, čím sa zvyšuje produktivita a umožňuje spoľahlivá bezobslužná prevádzka cez noc.“

„Príprava programu je jednoduchá pomocou softvéru Citizen’s Alkart Wizard, ktorý ponúka návrhy na optimálne parametre LFV a aktivácia vyžaduje iba jeden riadok kódu navyše. Vieme, že túto funkcionalitu máme v rezerve, ak musíme obrábať exotické zliatiny alebo nehrdzavejúce ocele, najmä 304.

Jedným z príkladov účinnosti softvéru na lámanie triesok je naša časť obrannej elektroniky pravidelne vyrábaná z hliníkovej tyče. Po experimentovaní s prestávkami a klovaním makier na zlepšenie lámania triesok sa pánovi Taylorovi podarilo vyrobiť iba 50 komponentov kým musel stroj zastaviť, aby odstránil triesky. To bol teda maximálny počet, ktorý bolo možné vyrobiť. Situácia bola prijateľná, kým zákazník objednával dávky 250 kusov, ale keďže objemy neustále rástli na 2 000 na objednávku, narúšalo to ziskovosť.

Problém bol vyriešený tým, že sa softvér na lámanie triesok zapínal a vypínal na Miyano počas náročných častí cyklu, tým pádom stroj bolo možné s istotou nechať bežať celú noc. Okrem toho sa doba cyklu skrátila z troch minút na iba jednu minútu a 40 sekúnd. Takže do rána bolo vyrobených okolo 400 hotových dielov.

Prezrite si detailne všetky produkty

PRODUKTY